Продолжен кабел со 3 приклучоци и прекинувач – 3m

Commel

АРТ. 0815
• Кабел: H05VV-F 3G1,5
• Должина на кабелот: 3 м
• Број на приклучници: 3
• Макс. оптоварување: 16 A / 3500 W
• Номинален напон: 250 V
• ЕАН: 3858883830415

359 ден

Преносен приклучок со ТРИ приклучоци – 3 m
16 A 250 V ~ 3500 W со прекинувач, бел H05VV-F 3G1,5

brands

Должина на кабел

296

Склопка

299