Скратете ги вашите маки со нашите утикачи, натикачи и утичници.

Различни верзии со директно или аголно приклучување со кабел, IP44 или IP20 ниво на заштита и пластични или гумени куќишта.Кои ги опфаќаат сите области на употреба на приклучоците и приклучоците на Commel. Водичот за кабли со завртки обезбедува заштита од повлекување на кабелот и гарантира безбедно работење. Врвен квалитет на материјали со 2 годишна гаранција.

Располагаме со различни бои, форми и големини на утикачи, натикачи или утичници.Аголен , плоснат или рамен , гумен или пластичен вклучок или приклучок…Со или без капаче.

Од брендот Nopal ви ги препорачуваме и бакелитните трофазни утикачи со 16А.

АБЛ профи црвен и сив вклучок и приклучок.

Skratete gi vasite maki so nasite utikaci, natikaci i uticnici.

Razlicni verzii so direktno ili agolno priklucuvanje so kabel, ip44 ili ip20 nivo na zastita I pasticni ili gumeni kukjista.Koi gi opfakjaat site oblasti na upotreba na priklucocite I kabelot garantira bezbedno rabotenje. Vrven kvalitet na materijali so 2 godisna garancija.

Raspolagame so razlicni boi, formi i golemini na utikaci, natikaci ili uticnici.Agolen, plosnat ili ramen, gumen ili plasticen vklucok ili priklucok…So ili bez kapace.

Od brendot Nopal vi gi preporacuvame i bakelitnite trofazni utikaci so 16A.

ABL profi crven i siv vklucok i priklucok.

Showing 1–24 of 26 results