Осигурајте ги вашите највредни работи со нашите катанци.Врвен квалитет на катанци од далеку познатиот српски бренд Fom.На секој од нас му е потребна сигурносна алатка за својот подрум, магацинска просторија, остава, или било кое друго место.Па затоа послужете се со нашите катанци по супер поволни цени почнувајќи од 349 денари.Зависно од вашата потреба за сигурност алките на катанците се движат од 40 милиметри до 76 милиметри.Секоја од алките е отпорна на сечење и стругање.Секој од катанците доаѓа со 4 или 5  челични клучеви.Нашите подвижни метални направи за заклучување на вратата однадвор (брава за надворешно заклучување) се наједноставниот начин за безбедноста на вашите предмети.

Osigurajte gi vasite najvredni raboti so nasite katanci.Vrven kvalitet na katanci od daleku poznatiot srpski brend Fom.Na sekoj od nas mu e potrebna sigurnosna alatka za svojot podrum, magacinska prostorija, ostava, ili bilo koe drugo mesto.Pa zatoa posluzete se so nasite katanci po super povolni ceni pocnuvajki od 349 denari.Zavisno od vasata potreba za sigurnost alkite na katancite se dvizat od 40 milimetri do 76 milimetri.Sekoja od alkite e otporna na secenje i struganje.Sekoj od katancite doagja so 4 ili 5 celicni klucevi.Nasite podvizni metalni napravi za zaklucuvanje na vratata odnadvor (brava za nadvoresno zaklucuvanje) se najednostavniot nacin za bezbednosta na vasite predmeti.

Showing all 5 results