Вентилатори од светскиот бренд Commel со две годишна гаранција за секаква намена, почнувајќи од 12 вати па се до 18 вати со и без одложено исклучување.Исто така го имаме и вентилаторот со вграден тајмер и вградена двокрилна вратичка.Со овие производи нема да имате никаков проблем со бучавата затоа што се прилично тивки.Нивото на бучава им достигнува околу 34 децибели.

Посетете ја нашата онлајн продавница, нарачајте и уживајте со нашите вентилатори.

Ventilatori od svetskiot brend Commel so dve godisna garancija za sekakva namena, pocnuvajki od 12w pa se do 18w so i bez odlozeno isklucuvanje.Isto taka go imame i ventilatorot so vgraden tajmer i vgradena dvokrilna vraticka.So ovie proizvodi nema da imate nikakov problem so bucavata zatoa sto se prilicno tivki.Nivoto na bucava im dostignuva okolu 34 decibeli.

Posetet ja nasata onlajn prodavnica, naracajte i uzivajte so nasite ventilatori.

Showing all 8 results