Доколку сакате да си го олесните вклучувањето на вашите расветни и електрични уреди ние ви претставуваме нашите Детектори и Луксомати.Овозможуваат олеснета детекција на секакви движења секако според вашите потреби.Нашите производи се со сигурна две годишна гаранција. Која се потпира и врз далеку бараните и продаваните продукти на хрватскиот бренд Commel.

Нудиме луксомати од 6А и 10А.Наменети се за автоматско вклучување и исклучување на расветни уреди.Најчесто користени за осветлување во разни паркови или дворови, но и на излози или рекламни натписи.

Уште поголем избор на детектори за движење со агол на откривање од 160 ° па дури до 360 °.Важен е и опсегот на откривање кој нашите детектори го достигнуваат до 12метри.

 

Dokolku sakate da si go olesnite vklucuvanjeto na vasite rasvetni i elektricni uredi nie vi gi pretstavuvame nasite Detektori i Luksomati.Ovozmozuvaat olesneta detekcija na sekakvi dvizenja spored vasite potrebi.Nasite proizvodi se so sigurna dve godisna garancija.Koja se potpira i vrz daleku baranite i prodavanite produkti na hrvatskiot brend Commel.

Nudime luksomati od 6A i 10A.Nameneti se za avtomatsko vklucuvanje i isklucuvanje na rasvetni uredi.Najcesto koristeni za osvetluvanje vo razni parkovi ili dvorovi, no i na izlozi ili reklamni natpisi.

Uste pogolem izbor na detektori za dvizenje so agol na otkrivanje od 160 ° pa duri do 360 °.Vazen e i opsegot na otkrivanje koj nashite detektori go dostignuvaat do 12metri.

 

Showing all 13 results