Широк асортиман на електро материјали кои вклучуваат продолжни кабли, моталици, приклучни кабли, индустриски приклучоци, утикачи натикачи и утичници, разделници и адаптери, куќна автоматика, мултимери и испитувачи на напон, ѕвонци, портафони, домофони, вентилатори, ситен електро прибор и други продукти во склоп на електро материјали.
Кабелските моталици кои ги нудиме поддржуваат кабли дури до 50 метри.Произведени за професионална и домашна употреба.Понудени се и Commel продолжните кабли се изработени од врвни материјали кои вклучуваат продoлжни кабли со прекинувач.Како и пренапонска заштита .Со должина од 1.4 па до 3 метри.Секако имаме и утикачи, натикачи и утичници по супер поволни цени кои секој мoже да си ги дозволи.Тука се и вентилаторите на Commel кој достигнуваат моќност до 18W и истите можат да бидат со тајмер или одложено исклучување.
Ви ги препорачуваме и урбаните електрични ѕвона и портафони.Некои од нив дури со 16 мелодии и ултра практичен 7″ екран.
 
Sirok asortiman na elektro materijali koi vklucuvaat prodolzni kabli, motalici, priklucni kabli, industriski priklucoci, utikaci, natikaci i uticnici, razdelnici i adapteri, kukjna avtomatika, multimeri i ispituvaci na napon, dzvonci ,portafoni domofoni, ventilatori, siten elektro pribor i drugi produkti vo sklop na elektro materijali.
Kabelskite motalici koi gi nudime poddrzuvaat kabli duri do 50 metri.Proizvedeni za profesionalna i domasna upotreba.Ponudeni se i Commel prodolznite kabli se izraboteni od vrvni materijali koi vklucuvaat prodolzni kabli so prekinuvac.Kako i prenaponska zastita.So dolzina od 1.4 pa do 3 metri. Sekako imame i utikaci, natikaci i uticnici po super povolni ceni koi sekoj moze da si gi dozvoli .Tuka se i ventilatorite na Commel koj dostignuvaat moknost do 18W i istite mozat da bidat so tajmer ili odlozeno isklucuvanje.
Vi gi preporacuvame i urbanite elektricni dzvona i portafoni.Nekoi od niv duri so 16 melodii i ultra prakticen 7″ ekran.

Showing 1–24 of 271 results