Автоматски осигурачи и ормари од врвниот светски бренд Commel, следуваат заедно со две годишна гаранција.Доколку сакате да направите некоја обнова во вашиот дом, да ја замените вашата стара табла со осигурачи,Commel е тука за вас.Располагаат со номинална струја од 6А до 32А.Исто така,освен автоматски осигурачи тука се и разводните ормари бидејќи едно без друго неможе.Зависно од вашата локација, дали е домаќинство или за индустриски цели и колку осигурачи ви се потребни.Според тоа нудиме разводни ормари со од 12 па до 36 модули кои можат исто така да бидат вградни или надградни.

 

 

Avtomatski osiguraci i ormari od vrvniot brend Commel, sleduvaat zaedno so dve godisna garancija.Dokolku sakate da napravite nekoja obnova vo vasiot dom, da ja zamenite vasata stara tabla so osiguraci, Commel e tuka za vas.Raspolagaat so nominalna struja od 6A do 32A.Isto taka, osven avtomatski osiguraci tuka se i razvodnite ormari bidejki edno bez drugo nemoze.Zavisno od vasata lokacija,dali e domakinstvo ili za industriski celi i kolku osiguraci vi se potrebni.Spored toa nudime razvodni ormari so od 12 pa do 36 moduli koi mozat isto taka da bidat vgradni ili nadgradni.

Showing 1–24 of 49 results