Алат за секого и за сечија потреба. Нашиот широк ранг на алати кои се наменети за различни целни групи на корисници. Обезбедуваат брзо и едноставно извршување на работата. Производите од Електричен алат се едни од најбараните во нашата онлајн продавница, посебно аголните брусалици на Bosch, Matrix  и Makita.Постојат три вида на брусалици: аголна, ротациона и вибрациона брусалица.Сите се со разнолика моќност почнувајќи од 200W  и ги имаме и оние кои достигнуваат дури до 2600W.Големината на пречникот се движи од 115мм до 230мм.

Со сигурност ви ја препорачуваме и Батериската брусалица Bosch GWS 18V-10 која моментално е на попуст.

 

Alat za sekogo i za secija potreba.Nasiot sirok rang na alati koi se nameneti za razlicni celni grupi na korisnici.Obezbeduvaat brzo i ednostavno izvrsuvanje na rabotata.Proizvodite od elektricen alat se edni od najbaranite vo nasata onlajn prodavnica, posebno agolnite brusalici na Bosch, Matrix i Makita.Postojat tri vida na brusalici:agolna, rotaciona i vibraciona brusalica.Site se so raznolika mokjnost pocnuvajki od 200W i gi imame i onie koi dostignuvaat duri do 2600W.Goleminata na precnikot se dvizi od 115mm do 230mm.

So sigurnost vi ja preporacuvame i Bateriskata brusalica Bosch GWS 18V-10 koja momentalno e na popust.

No products were found matching your selection.