Повторно двата неповторливи брендови, хрватскиот  Commel и италијанскиот Lambario ги претставуваат своите ЛЕД панели.Кои се многу практични за секое место.Достапни се со моќност од 3W до 45W.Во зависност од стилот на вашиот дом,канцеларија,собата на вашето дете, може да ги набавите во квадратест или кружен облик.Освен тоа се сметаат за многу урбан модел поради нивниот современ “slim”  дизајн.

Според вашата желба за амбиентот во одредената просторија каде ќе се наоѓа ЛЕД панелот, може да изберете панел со одредена боја на светлина:топло бела, неутрално бела или ладно бела.Покрај тоа што нудат идеална светлина, ЛЕД панелите се многу едноставни за чистење и одржување.Од брендот  Lambario доста практичен е ЛЕД панелот со микро сензор со моќност од 18W.Тие се идеално решение за прашањето за осветлувањето во вашиот дом, канцелариски простори, училишта, болници, трговски центри и други простории.

Povtorno dvata nepovtorlivi brendovi, hrvatskiot Commel i italijanskiot Lambario gi pretstavuvaat svoite LED paneli.Koi se mnogu prakticni za sekoe mesto.Dostapni se so moknost od 3W do 45W.Vo zavisnost od stilot na vasiot dom, kancelarija, sobata na vaseto dete, moze da gi nabavite vo kvadratest ili kruzen oblik.Osven toa se smetaat za mnogu urban model poradi nivniot sovremen”slim” dizajn.

Spored vasata zelba za ambientot vo odredenata prostorija kade ke se naoga LED panelot, moze da izberete panel so odredena boja na svetlina:toplo bela, neutralno bela ili ladno bela.Pokraj toa sto nudat idealna svetlina, LED panelite se mnogu ednostavni za cistenje i odrzuvanje.Od brendot Lambario dosta prakticen e LED panelot so mikro senzor so moknost od 18W.Tie se idealno resenie za prasanjeto za osvetluvanjeto vo vasiot dom, kancelariski prostori,ucilista,bolnici,trgovski centri i drugi prostorii.

Showing 1–24 of 32 results