Доколку го реновирате вашиот дом или сте во процес на изградба на некој објект , сигурно треба да ја погледнете нашата модуларна програма.Разни приклучоци, подлошки , рамки за приклучоци.Секакви видови на прекинувачи.Обичен, наизменичен, прекинувач со индикатор за светло, вкрсен.Освен тоа и прекинувачи за тоалет со индикатор за светло, бојлер, греач и вентилатор со три и четири типки.Најдобрата модуларна програма е кај нас.

 

Dokolku go renovirate vasiot dom ili ste vo proces na izgradba na nekoj objekt, sigurno treba da ja poglednete nasata modularna programa.Razni priklucoci, podloski, ramki za priklucoci.Sekakvi vidovi na prekinuvaci.Obicen, naizmenicen, prekinuvac so indikator za svetlo, vkrsen. Osven toa i prekinuvaci za toalet so indikator za svetlo, bojler, greac i ventilator so tri ili cetiri tipki.Najdobrata modularna programa e kaj nas.

Showing 1–24 of 35 results