Електричен алат за секого.Безразлика дали сте професионалец или само сакате сами да си ги средувате работите во својот дом или викендица.Ние ги нудиме потребните производи за сите.Поддржани од врвно квалитетните и далеку познатите брендови Matrix, Bosch и  Makita можеме да гарантираме дека нема да се разочарате.Овој тип на алат се карактеризира со напојување на струја и е долговечен. Производите од Електричен алат се едни од најбараните во нашата онлајн продавница, посебно аголните брусалици на Bosch, Matrix  и Makita.Постојат три вида на брусалици: аголна, ротациона и вибрациона брусалица.Сите се со разнолика моќност почнувајќи од 200W  и ги имаме и оние кои достигнуваат дури до 2600W.Големината на пречникот се движи од 115мм до 230мм.

Elektricen alat za sekogo.Bezrazlika dali ste profesionalec ili samo sakate sami da si gi spreduvate rabotite vo svojot dom ili vikendica.Nie gi nudime potrebnite proizvodi za site.Poddrzani od vrvno kvalitetnite i daleku poznatite brendovi Matrix, Bosch i Makita mozeme da garantirame deka nema da se razocarate.Ovoj tip na alat se karakterizira so napojuvanje na struja i e dolgovecen.Proizvodite od elektricen alat se edni od najbaranite vo nasata onlajn prodavnica, posebno agolnite brusalici na Bosch, Matrix i Makita.Postojat tri vida na brusalici:agolna, rotaciona i vibraciona brusalica.Site se so raznolika mokjnost pocnuvajki od 200W i gi imame i onie koi dostignuvaat duri do 2600W.Goleminata na precnikot se dvizi od 115mm do 230mm.

No products were found matching your selection.