За Нас!

Компанијата Еуро Визиф е формирана во 2018та година и оттогаш успешно работи и се пробива на македонскиот пазар. Сите вработени во компанијата се со долгорочно работно искуство, со повеќе од 15 години во областа на трговија со електроматеријали, расвета, водовод, алат и слично.

Соработуваме со голем број на производители од балканските простори и ЕУ. Сите производи што ги увезуваме одговараат на македонските стандарди и поседуваат EU сертифитикати. Секојдневно испорачуваме роба до нашите купувачи, која што се трудиме да ја добиваат во најкраток можен рок до нивната локација.

Седиштето на компанијата е на бул.Борис Трајковски 214а – Скопје

Поставени сталажи кај нашите купувачи