Со помош на работните и преносните светилки осветлете го вашиот простор без разлика дали се наоѓате во затворена или отворена просторија, при што секоја светилка има голема јачина на светлина.

Преносните светилки углавно се наменети за употреба кај мајстори, во домот, и механичари. Додека пак нудиме и различни видови на расвета.

So pomos na rabotnite i prenosnite svetilki osvetlete go vasiot prostor bez razlika dali se naogjate vo zatvorena ili otvorena prostorja pri sto sekoja svetilka ima golema jacina na svetlina. Prenosnite svetilki se nameneti za upotreba kaj majstori, vo domot, i mehanicari. Dodeka pak nudime i razlicni vidovi na rasveta.

Showing all 9 results