Лед Сијалиците нудат заштеда до 85% за разлика од обичните сијалици. Секоја Лед Сијалица на Commel има животен век со над 25000 работни часа на светење. Препознатливоста на брендот Commel потекнвуа од самата расвета и нивната специјализираност во ЛЕД сијалиците, Продолжните кабли, Лед рефлекторите. Секој Продукт од линијата на Commel следува со 2 годишна гаранција и огромен број на работни часови при што гарантира врвен квалитет. Доколку сакате вашиот живот да е полесен и поедноставен commel е вашата прва дестинација за расвета.
При избор на вашиата лед сијалица на вас останува само да одберете каква светлина сакате да имате во вашиот дом, градина, работно место и слично. Commel брендот нуди голема програма на лед сијалици од 2 вати 3000 келвини, па се до 18 вати 6500 келвини.

Led sijalicite nudat zasteda do 85% za razlika od obicnite sijalici. Sekoja led sijalica na commel ima zivoten vek so nad 25000 rabotni casa na svetenje. Prepoznatlivosta na brendot Commel poteknuva od samata rasveta i nivnata specijaliziranost vo led sijalicite, prodolznite kabli, led reflektorite. Sekoj produkt od linijata na commel sleduva so 2 godisna garancija i ogromen broj na rabotni casovi pri sto garantina vrven kvalitet. Dokolku sakate vasiot zivot da e polesen i poednostaven commel e vasata prva destinacija za rasveta. Pri izbor na vasata led sijalica, na vas ostanuva samo da odberete kakva svetlina sakate da imate vo vasiot dom gradina ili rabotno mesto. Commel brendot nudi golema programa na led sijalici pocnuvajki od 2w i 3000k pa se do 18w i 6500k

Showing 1–24 of 41 results